Projectes - baobab

Baobab

Idiomes disponibles

Projectes - baobab
 • Formació en SEAFormació en SEA
  Formació en agroecologiaFormació en agroecologia
  Treball de campTreball de camp

  Objectius: Elaborar el sistema per al seguiment i l'avaluació dels resultats del programa i dels seus projectes, i establir els mecanismes d'avaluació i aprenentatge per realimentar la teoria de canvi del programa i els seus enfocaments i estratègies. Realizar formacions i seguiment en agroecologia per l'equip i les comunitats.

  Treball realitzat: Es van definir els resultats del programa d’acord amb la teoria de canvi. Es va revisar la definició dels resultats i els indicadors dels dos projectes inicials del programa i es va aixecar la línia de base, procedint a una recollida de dades complementària a la realitzada per a l'estudi d'identificació. Es van revisar els procediments per al seguiment, avaluació i aprenentatge i es van dissenyar les eines a utilitzar, en coherència amb els procediments i les eines utilitzades per gestionar la implementació. Es va definir l’avaluació final a dur a terme en cada projecte i els indicadors d’avaluació i es va preparar el pla de seguiment, avaluació i aprenentatge. El treball va requerir també avenços en les estructures i les eines per a la gestió del programa. La consultoria va incloure també l'elaboració i la gestió del pla de construcció de capacitats en agroecologia, a càrrec d'un expert en agroecologia indi.

  Resultats: Definició del sistema MEL per als dos projectes inicials del programa. Eines per dur a terme el seguiment i l'avaluació, integrant la gestió de les dades del programa. Eines addicionals per a la gestió del programa. Implementació del pla de desenvolupament de capacitats en agroecologia.

  Data de realització: Gener 2022, Octubre 2022 – Gener 2023 

 • Grup focal a Ain DrahamGrup focal a Ain Draham
  Actors a TbainiaActors a Tbainia

  Objectius: Revisar el marc lògic i elaborar el sistema de seguiment i avaluació i línia de base d'un projecte de promoció del territori i l'ocupació juvenil a la regió montañosa de la Kroumirie-Mogods, al noroest de Tunisia.

  Treball realitzat: Es va revisar la teoria de canvi i el marc lògic del projecte amb un enfocament de resultats; vàrem revisar els indicadors del marc lògic per permetre un seguiment i una avaluació completa, coherent i ajustada al context d'intervenció i fonts d'informació; es va elaborar un sistema de seguiment i avaluació on es van definir els indicadors, es van concretar els mètodes i eines per a la recollida de dades, el quadre de seguiment del projecte i el pla de seguiment i avaluació. Vàrem elaborar la línia de base dels indicadors, analitzant en profunditat el context d'intervenció i aportant la informació rellevant per comprendre els indicadors. Per a la realització de l'estudi es realitzaren entrevistes amb les institucions socials i altres actors, visites i entrevistes amb operadors turístics i associacions de productors, i grups focals amb operadors turístics i estudiants emprenedors.

  Resultats: S'ha elaborat un informe que inclou l'anàlisi del context, la revisió de la teoria de canvi i el marc lògic, el sistema de seguiment i avaluació, la línia de base dels indicadors i recomanacions per a la implementació.

  Data de realització: Febrer-Maig 2015 

 • Trobada a BadianaTrobada a Badiana
  Visita de camp a KawaneVisita de camp a Kawane
  Taller amb equip tècnicTaller amb equip tècnic

  Objectius: Determinar el punt de partida del Programa, fent una caracterització integral, quantitativa i qualitativa, de les condicions socioeconòmiques, culturals i institucionals pròpies de l'àrea d'influència.

  Treball realitzat: Es va estudiar el context i es va caracteritzar la població meta en relació amb els objectius de la intervenció. Per a cadascuna de les 5 àrees dintervenció, es va dur a terme una caracterització, aixecament de dades de base, anàlisi de factors d'èxit i fracàs en intervencions anteriors i recomanacions per millorar l'estratègia del Conveni. Es van formular recomanacions per millorar el marc lògic i els indicadors i es va elaborar la línia de base. Per obtenir dades, es va realitzar un taller amb l'equip tècnic del Conveni; estudi de les dades disponibles de programes anteriors; entrevistes amb els serveis regionals governamentals i amb les alcaldies dels dos municipis dintervenció; visites a 9 mòduls productius de referència; visites de camp i trobades amb població meta a 9 comunitats; grups de discussió sobre gènere amb dones i homes a 3 comunitats; 224 enquestes a població meta de 14 poblats.

  Resultats: Anàlisi crítica del marc lògic del Conveni i suggeriments de millora; informe de línia de base.

  Data de realització: Novembre 2014-Gener 2015 

 • Recursos MEL ajuden a construirRecursos MEL ajuden a construir

  Objectius: Identificar en quina mesura i com els llocs MEL compartits han contribuït a la construcció de 'Un sol Oxfam', millorat la qualitat dels programes i contribuït a una major cost-eficiència.

  Treball realitzat: Els actors involucrats en aquesta revisió van ser 20 ocupants dels llocs MEL, els seus gerents i els usuaris dels seus serveis. La informació es va obtenir a través de diverses fonts: revisió de documentació, 39 entrevistes semi-estructurades i una enquesta en línia en tres idiomes -anglés, espanyol i francès- enviada a 85 usuaris, que va obtenir una taxa de resposta del 56%.

  Resultats: Vàrem produir un informe destacant les conclusions trobades i fent recomanacions per a enfortir la funció MEL. També es va elaborar una presentació en power point de les principals conclusions i lliçons apreses.

  Data: setembre a novembre 2013

   

 • Pluja d'idéesPluja d'idées
  Grup de treball, Taller 2Grup de treball, Taller 2
  Grup de treball, Taller 1Grup de treball, Taller 1

  Objectius: Formar als socis locals i a l'equip de IO en seguiment i avaluació i construir les bases del sistema de SEA del conveni AECID per als pròxims 4 anys.

  Treball realitzat: Es va conformar un equip de dues persones: una de les sòcies de baobab, experta en facilitació participativa i una consultora argentina experta en SEA. En primer lloc es va fer un diagnòstic de coneixements entre els participants, via enquestes realitzades a distància i es va analitzar el marc lògic del programa, en particular la idoneïtat dels indicadors. A continuació es van realitzar 2 tallers al Marroc, un de formació i altre de concepció del propi sistema de SEA del programa, utilitzant metodologies participatives. Després es va treballar amb cada soci local per a garantir la coherència entre el sistema de SEA del programa i el de cadascun dels projectes que ho conformen. També es va aprofundir el diagnòstic inicial de capacitats. Finalment es va elaborar un informe fent balanç dels resultats aconseguits i amb recomanacions sobre les formacions complementàries a portar a terme per a garantir la bona marxa del sistema de SEA.

  Resultats: S'han instal·lat unes capacitats mínimes en SEA entre el conjunt de socis locals que participen en el programa de drets laborals, s'ha definit la Matriu de SEA del programa i dels projectes i s'ha identificat un Comitè responsable de donar vida a aquesta eina. Aquest serà responsable de vetllar perquè els fruits del sistema de SEA serveixin per a prendre decisions estratègiques sobre el rumb de programa, valorar-ne el seu abast i rendir-ne comptes.

  Data de realització: Maig, juny i juliol 2010.

   

© 2008     Baobab Consultoria, Carretera Nova, 52, Esc D, 2-1, 08530-La Garriga, Barcelona    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330