Projectes - baobab

Baobab

Idiomes disponibles

Projectes - baobab
 • . .
  Sessions amb socis potencialsSessions amb socis potencials
   . .

  Objectius: Identificar potencials socis locals de Danish Church Aid al país, analitzar-ne les capacitats institucionals i elaborar una proposta de referència per al desenvolupament de capacitats dels actors esmentats.

  Treball realitzat: Es va concretar la metodologia després de revisar les polítiques i eines de DCA per a la gestió del partenariat. Es va realitzar un mapeig de les ONG locals humanitàries a partir del qual identificar un conjunt de organitzacions potencials a considerar. Es va adaptar la metodologia HUCAM (http://www.fernandoalmansa.com/) per fer l'anàlisi de les capacitats humanitàries i es va aplicar a l'anàlisi de 8 ONG humanitàries locals pre-seleccionades. S'identificaren les estratègies per al desenvolupament de capacitats de les organitzacions seleccionades, articulades en plans de desenvolupament de capacitats.

  Resultats: Mapa dels actors humanitaris al país, Anàlisi de les capacitats de 8 ONG humanitàries locals, Pla de desenvolupament de capacitats de referència.

  Data de realització: Febrer - Abril 2022

 • Fira Biocultura a BarcelonaFira Biocultura a Barcelona

  Objectius: Construir una visió bàsica del moment actual de l’Associació i de l’orientació estratègica i organitzativa a seguir en els propers anys, elaborant eines que ajudin a gestionar el procés de canvi.

  Treball realitzat: Vàrem començar per una formació bàsica dels membres de l’equip directiu en els conceptes i eines a utilitzar. La consultoria es va dividir en 5 fases, cadascuna de les quals va donar lloc a un producte final. En primer lloc, l’anàlisi de la capacitat institucional, a partir d’una metodologia adaptada a l’associació on la capacitat es va organitzar en 5 dimensions i 24 aspectes. En segon lloc, la caracterització de 4 sectors d’actuació i perspectives en els propers anys (Producció Agro-Ecològica, Alimentació Sana, Cosmètica Eco-Natural, Moda Sostenible), elaborada a partir del coneixement de l’equip d’AVS. En tercer lloc, una primera definició del marc estratègic per als propers 4 anys (visió, missió, valors; enfocaments; objectius, resultats i estratègies per sector; objectius i resultats organitzatius i estratègies per assolir-los). En quart lloc, en base a l’anterior, es va elaborar una primera definició de model organitzatiu, incloent el model de gestió, la definició del programa únic i l’estructura organitzativa. Finalment, en cinquè lloc, vàrem assistir a AVS en la recollida de dades de les fires de Barcelona i La Coruña, sistematitzar els resultats i analitzar la coherència del model de la fira amb el marc estratègic.

  Resultats: Cinc productes finals: Anàlisi de la capacitat institucional de l’Associació Vida Sana; Context extern: caracterització dels sectors i marc orientatiu d’actuació; Marc estratègic d’actuació 2023-26; Model organitzatiu d’AVS per al període 2023-26; Sistematització de la recollida de dades d’avaluació de les fires Biocultura a Barcelona i La Corunya en 2022

  Data de realització: Setembre 2021 – Juny 2022 

 • Participants al TxadParticipants al Txad
  Presentaciˇ UgandaPresentaciˇ Uganda
  Treball participatiu RCATreball participatiu RCA

  Objectius: Analitzar la capacitat dels actors humanitaris del propi país, incloent-hi les institucions públiques i els actors de la societat civil, estimulant les ONG humanitàries nacionals a liderar processos per al desenvolupament i lideratge dels actors del país.

  Treball realitzat: El treball es part d’una iniciativa d'Oxfam iniciada el 2014 per contribuir a reorientar el sistema humanitari internacional cap a la capacitat i el lideratge dels actors nacionals/locals. En aquest marc, es van dur a terme estudis similars a diferents països d'Àfrica, Àsia i Amèrica. Baobab es va ocupar de la realització de quatre d'aquests estudis, seguint la metodologia HUCOCA (“Humanitarian Country Capacity Analysis”) elaborada per un consultor expert, Fernando Almansa (http://www.fernandoalmansa.com). Per a la realització de cada estudi, vàrem adaptar la metodologia al context i les especificitats de cada país i vàrem seleccionar al voltant de 15 actors a cada país interessats en participar a l'anàlisi. Vàrem elaborar els resultats preliminars de l'anàlisi i els vàrem presentar en un taller amb al voltant de 30 actors humanitaris al país, incloent-hi actors nacionals i locals i actors internacionals (ONG internacionals, agències humanitàries i sistema de les Nacions Unides). Durant aquests tallers, es va preparar de forma participativa un pla indicatiu per al desenvolupament de les capacitats nacionals i locals. Finalment, per a cada país es va elaborar l'estudi, incloent-hi la caracterització del context humanitari del país, la tipologia d'actors, l'anàlisi de la capacitat de les estructures governamentals, l'anàlisi de la capacitat de les ONG humanitàries del país, el pla indicatiu i recomanacions per a la seva implementació. 

  Resultats: 4 estudis d’anàlisi de la capacitat humanitària nacional local. El treball realitzat per Uganda es troba publicat a: https://cng-cdn.oxfam.org/uganda.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/ELNHA%20REPORT.pdf

  Data de realització: Txad, Març-abril 2019; Uganda, Maig-Juliol 2016; República Centreafricana, Març-Abril 2016; Burkina Faso, Novembre-Desembre 2015

 • Taller amb productors/esTaller amb productors/es
  Reuniˇ amb productors/esReuniˇ amb productors/es
  Taller d'aprenentatgeTaller d'aprenentatge

  Objectius: Analitzar el reforç organitzatiu assolit per 5 associacions i cooperatives agrícoles durant els darrers 5 anys i derivar un model aplicable a altres organitzacions.

  Treball realitzat: Vàrem partir de la revisió del treball fet en les 5 organitzacions al llarg dels darrers 5 anys, amb particular atenció a l’aprenentatge recollit en les avaluacions del projectes, i de l’anàlisi dels factors contextuals que influeixen en el procés de construcció de capacitats. Vàrem preparar una metodologia específica per analitzar el canvi en les capacitats de les organitzacions, organitzant les capacitats en 8 dimensions i 21 àrees, amb eines per recollir la informació de forma àgil i pràctica. El treball en cada una de les organitzacions el vàrem complementar amb entrevistes i aportacions d’altres actors. Atenent a l’anàlisi de la informació recollida, vàrem caracteritzar el model de reforç organitzatiu que es dedueix de l’experiència i el seu enquadrament en el context territorial i nacional. El treball el vàrem dur a terme amb un expert dominicà en desenvolupament rural.

  Resultats: Estudi de sistematització del model, on: s’expliquen els factors determinants del territori i del país; s’analitza el reforç assolit per cadascuna de les organitzacions; es recopilen les lliçons apreses, bones pràctiques i elements d’innovació per a cadascuna de les dimensions de la capacitat organitzativa; es proposa el model a aplicar, incloent objectius, indicadors, estratègies i recursos a considerar. El model es descriu en una publicació dels autors: https://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1018826

  Data de realització: Gener-Febrer 2016 

 • Trobada a GuatemalaTrobada a Guatemala
  Trobada a El SalvadorTrobada a El Salvador

  Objectius: Establir criteris i eines que permetin monitoritzar la descentralització del cicle de programes/projectes al terreny i analitzar-ne la implementació.

  Treball realitzat: Es va estudiar el context de l'organització i es van establir els objectius de la descentralització, contrastant l'anàlisi amb els resultats duna consultoria anterior; es va revisar el sistema de gestió de programes/projectes per adequar-lo a la descentralització, elaborant-se un nou model i proposant-se canvis en els processos respecte a la dinàmica actual; es van estimar les variables necessàries per dimensionar els canvis a l'estructura organitzativa; es va elaborar la nova estructura organitzativa i les DPT dels principals llocs de treball afectats. Per a la realització del treball es va revisar la documentació sobre gestió de programes/projectes; es van fer reunions amb els membres de l'equip directiu de MdM; es va entrevistar una àmplia mostra de l'equip associatiu i operatiu, tant a seu central com a seus territorials a Espanya i als països; es van visitar els equips de MdM a El Salvador i Guatemala; es van socialitzar els objectius de la descentralització; es va treballar el model de referència per a la gestió de programes/projectes amb els comandaments intermedis.

  Resultats: Es va elaborar un estudi que conté l'anàlisi realitzada, les eines proposades i un pla d'implementació de la descentralització i el quadre de seguiment.

  Data de realització: Juny-Octubre 2015 

 • Treballant el canviTreballant el canvi

  Objectius: Acompanyar a l'equip d'Oxfam en l'assimilació i posada en pràctica dels canvis de cultura organitzativa i de formes de treball derivats del procés de SMS (Single Management Structure).

  Treball realitzat: Després d'una exploració preliminar del moment de l'equip es va plantejar un full de ruta del canvi amb 4 fases: (I) preparatòria, (II) de caracterització del canvi desitjat: què volem aconseguir, (III) d'avanç cap a la meta de “més Oxfam” i (IV) d'avaluació, aprenentatge i continuïtat.

  Resultats: l'acompanyament va durar 12 mesos. Partint d'un diagnòstic de les àrees de millora a abordar, es va traçar un full de ruta detallat del canvi, amb indicadors, que va servir per mesurar avanços. Es van dur a terme tres tallers presencials en les fases I, II i IV i es va fer un seguiment a distància durant la fase III.

  Data de realització: març 2012 a marzo 2014

   

 • Coordinadora de la reuniˇCoordinadora de la reuniˇ

  Objectius: Dur a terme un treball preparatori per al bon desenvolupament del taller, així com facilitar el taller de 2 dies de durada amb 35 participants.

  Treball realitzat: Vàrem gestionar el treball preparatori que va incloure la coordinació dels ponents a través d'un comitè de planificació. Vàrem desenvolupar un pla de facilitació definint els objectius i els resultats esperats per sessió, els rols assignats i els materials necessaris. També vàrem revisar totes les presentacions per a assegurar la seva alineació estratègica i una adequada gestió del temps assignat. Finalment vàrem facilitar el propi taller celebrat els dies 3 i 4 d'octubre a Boston, Massachusetts.

  Resultats: Es va elaborar un informe de 5 pàgines amb una visió general dels objectius i resultats del taller, incloent les decisions preses, els compromisos assumits i les demandes que van sorgir de cada sessió.

  Data de realització: setembre – octubre 2013

   

 • Taller de sistematitzaciˇ, GuatemalaTaller de sistematitzaciˇ, Guatemala

  Objectius: Sistematizar l'experiència de SI en el camp de l'enfortiment municipal a Centreamèrica i desenvolupar una proposta d'estratègia regional.

  Treball realitzat: Per a executar aquest procés es va constituir un equip de 3 persones: una de les sòcies de baobab, una consultora salvadoreña i una consultora nicaragüenca. En primer terme es va fer una sistematització de les experiències de SI en enfortiment municipal a 4 països (Guatemala, Nicaragua, Hondures i El Salvador). En aquest procés es van organitzar tallers de sistematització, grups focals i entrevistes amb els protagonistes de les experiències a cada país. Amb les lliçons apreses que va llançar aquest exercici es va procedir a una devolució a tots els participants, amb tallers en cadascun dels països. Després es va procedir a la fase de concepció de l'estratègia. En ella es va fer una revisió de documentació pertinent i es van entrevistar a persones i institucions clau en el camp de l'enfortiment municipal, tant en la regió centroamericana com a Espanya, en particular actors de la cooperació descentralitzada.

  Resultats: Com punt final del procés es va organitzar un taller regional a Guatemala en el qual es va presentar la proposta d'estratègia regional d'enfortiment municipal a l'equip de SI, per a la seva anàlisi.

  Data de realització: Setembre 2009-Febrer 2010.

   

 • Xerrada de formaciˇ en aula<br />universitÓria per a gent gran.Xerrada de formaciˇ en aula
  universitÓria per a gent gran.

  Objectius: Contribuir a generar canvis substancials en les creences, valors i actituds de les persones en relació a la situació d’injusticia i desigualtat en que viu el continent africà.

  Treballs realitzats: Diverses xerrades sobre l’evolució d’Àfrica i els seus reptes en el camp del desenvolupament, així com sobre el paper de les ONGD a Àfrica.

  - Fundació Autònoma Solidària, Universitat Autònoma de Barcelona (Abril 2011)
  - Aula d’extensió universitària, Fundació Universitària Martí L’Humà (Gener 08, Abril 08, Març 09, Setembre 2011)
  - Justícia i Pau (Abril 08)
  - Aula d’extensió universitària per la gent gran d’Osona, Universitat de Vic (Nov 08)

  Resultats: S’han dut a terme xerrades ofertes al públic amb una participació entre 120 i 300 persones.

  Data de realització: De forma continuada.
   

 • Curs sobre cooperaciˇ amb └frica<br />Associaciˇ per a les Nacions Unides.Curs sobre cooperaciˇ amb └frica
  Associaciˇ per a les Nacions Unides.

  Objectius: Contribuir a la formació i desenvolupament de capacitats dels actors de la cooperació a Espanya.

  Treballs realitzats: participació com a ponents i formadors en els següents espais:
  • Seminari sobre estratègies de cooperació amb Àfrica Subsahariana, dins del màster de “Globalització, desenvolupament i cooperació” de Món-3 -Universitat de Barcelona (Abril 08 fins a Abril 2012).
  • Seminari sobre la realitat africana i el treball de les ONGD a Àfrica, Ajuntament de Sevilla (Maig 08).
  • Seminaris sobre ONGD, cooperació i moviments de solidaritat, dins del màster de SETEM y la Universitat Politècnica de Catalunya (Juliol 08).
  • Curs de la Associació per a les Nacions Unides sobre renovació de la cooperació a Àfrica (Octubre 08).

  Resultats: S’han elaborat paquets formatius dirigits a professionals i persones interessades en la cooperació al desenvolupament, i dut a terme sessions de formació amb una participació de entre 20 i 60 persones.

  Data de realització: De forma continuada.

 • Exposiciˇ al carrer sobre el dret<br />a l┤aigua. Caldes de Montbui, BarcelonaExposiciˇ al carrer sobre el dret
  a l┤aigua. Caldes de Montbui, Barcelona

  Objectius: Preparació i coordinació d’un pla de formació dirigit a les ONGD per dinamitzar el seu paper en els consells municipals de cooperació i contribuir a un nou model de relacions amb els altres actors de la cooperació municipal. 

  Treball realitzat: el projecte obté informació sobre la cooperació municipal en uns 50 municipis catalans que tenen constituït un consell de cooperació. A partir de l’anàlisi d’aquesta informació, s’identifiquen 8 municipis amb els quals dur a terme durant 2009 un programa pilot de formació dirigit a les entitats que participen en el consell municipal. El programa es concep tenint en compte les necessitats i prioritats de cada municipi.

  Resultats: El projecte permetrà conèixer la situació actual dels consells de cooperació en els municipis catalans, així com fer una radiografia del sistema de cooperació municipal, i en base a això determinar prioritats de formació per desenvolupar el seu potencial. Mitjançant la formació en els 8 municipis pilot es podrà valorar en quina mesura un programa d’aquesta naturalesa pot contribuir a una cooperació local més eficaç i més articulada entre els diferents actors.

  Data de realització: Juliol 2008 a Desembre 2009.
   

 • Eti˛piaEti˛pia

  Objectius: Assegurar el bon desenvolupament del curs de formació ocupacional per capacitar a dones en atur en els coneixements i habilitats per exercir com a mediadores.

  Treball realitzat: Per aquest projecte es va assumir la coordinació de la implementació del curs, que va implicar la elaboració de materials de seguiment i d'avaluació del curs, la coordinació dels ponents, l'acompanyament a les participants i el seguiment i valoració de l'evolució del curs amb les entitats organitzadores.

  Resultats: 20 dones en atur es van formar en mediació intercultural i es van preparar per integrar-se al mercat de treball.

  Data de realització
  :
  Abril-Maig 2008
   

 • Jornades sobre migraciˇJornades sobre migraciˇ

  Objectius: Realització d’unes Jornades sobre Migració.

  Treball realitzat: Per aquest projecte, es va desenvolupar el programa de les jornades, es va proposar un panel de ponents i es va elaborar unes orientacions per a ells de cara a vetllar per la complementarietat entre les intervencions. També es va elaborar una guia de les activitats en matèria d’immigració que es duen a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  Aquest treball es va dur a terme mitjançant la consulta d’experts, acadèmics, líders d’associacions d’immigrants, ents locals, la Secretaria d’Immigració i responsables d’entitats que presten serveis a immigrants.

  Resultats: Les Jornades es varen realitzar els dies 19 i 20 de Novembre 2007 amb una participació de més de 220 persones.

  Data de realització
  : Juliol a Novembre 2007.

  Descarrega el PDF >>
© 2008     Baobab Consultoria, Carretera Nova, 52, Esc D, 2-1, 08530-La Garriga, Barcelona    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330