Projectes - baobab

Baobab

Idiomes disponibles

Projectes - baobab
 • Discusión amb beneficiariesDiscusión amb beneficiaries
  Grup de treballGrup de treball
  TallerTaller

  Objectius: Revisar l'estratègia país per adaptar-la als canvis en el context centreafricà i internacional i analitzar alguns dels aspectes clau del model d'operacions, assegurant l'apropiació per part de l'equip al país.

  Treball realitzat: Es va actualitzar l'anàlisi del context del país i de la teoria de canvi. Es va organitzar l'equip operatiu en 20 grups de treball i es van preparar eines perquè aquests grups de treball analitzessin el punt de situació dels diversos elements del model de gestió. Els productes del treball dels grups es van traslladar a un taller de tres dies on van participar 35 persones. Es van integrar les aportacions del taller als diferents productes intermedis i es van completar  treballs complementaris en relació al model de bases, el finançament, el partenariat i el sistema MEAL.

  Resultats: Nova versió de l'estratègia país i del marc de resultats i indicadors. Eines per facilitar la direcció la missió i el seguiment i avaluació anual de les estratègies sectorials, enfocaments programàtics i funcions de suport. Propostes per desenvolupar el sistema MEAL, l'estratègia de finançament, el model de bases i l'enfortiment de capacitats de les contraparts.

  Data de realització: juliol-setembre 2022 

 • Taller inicialTaller inicial

  Objectius: Conduir un procés participatiu per desenvolupar el Model Regional d’Operacions que defineix com s’ha d’implementar l’estratègia regional a Africà de l’Oest, amb quin pla i amb quins recursos.

  Treball realitzat: Vàrem preparar una proposta metodològica que va incloure entrevistes prèvies amb 12 persones de l’equip regional, treball en equips i dos tallers de dos dies, un inicial i l’altre final, amb 18 persones de l’equip regional i la participació d’una consultora experta en gestió del canvi. Vàrem elaborar l’estructura de continguts a abordar, establir 16 grups de treball i elaborar una guia de treball per cada grup. Els grups van abordar els següents continguts: programes regionals i lligam amb els programes país (Justícia Alimentaria, Igualtat, Humanitària); funcions regionals de suport de gestió als països (finances, recursos humans, seguretat, etc.); funcions regionals de suport programàtic (gestió programàtica, finançament, MEAL, partenariat, gènere, influència, comunicació, suport temàtic, humanitària). Durant el taller inicial es va revisar la metodologia, es van formar els grups de treball, revisar les eines a utilitzar i preparar preguntes a respondre pels països i els directors de programes dels afiliats. En paralel a aquest treball, es van desenvolupar altres continguts del document: rol dels afiliats; estructura regional; pressupost; gènere; viabilitat i riscos; mecanismes de treball. Durant el taller final, es van socialitzar els treballs dels grups i es van discutir les qüestions clau. A partir dels resultats del taller final, es va preparar un primer esborrany del document, que va tenir varies revisions fins a la seva finalització.

  Resultats: Document amb el Model d’Operacions Regional amb decisions per l’estructuració de l’equip regional i el seu funcionament.

  Data de realització: Setembre-Novembre 2016 

 • Objectius: desenvolupar l'estratègia de gestió de riscos com a part de la Estratègia Global de PLAN International.

  Treball realitzat: disseny i facilitació d'un ‘writeshop’ i d'un taller de planificació estratègica dirigida a uns 30 participants.

  Resultats: esborrany de l'estratègia de gestió de riscos.

  Data de realització: maig i juny de 2015

 • Objectius: Definir la Planificació Estratègica d'Oxfam en diversos països.

  Treball realitzat: Es va concebre un pla de facilitació amb metodologies participatives que permetia definir la Planificació Estratègica d'Oxfam en diversos països. Es van facilitar tallers de diversos dies (en alguns casos diversos tallers consecutius) en els quals van participar afiliats a Oxfam, organitzacions locals sòcies i experts externs.

  Resultats: A partir dels resultats dels tallers es van definir apostes estratègiques a 5 anys en cada país o regió. Després es van redactar els documents de Planificació Estratègica.

  Data de realització: juliol de 2014 a juny de 2015. 

 • Objectius: Conduir el procés de concepció de la Planificació Estratègica de la FVF 2014-1024.

  Treball realitzat: Es va concebre un procés participatiu que consistia en 4 etapes. La primera va ser un taller amb l'equip directiu en el que es va analitzar el context intern i extern, es va fer balanç dels assoliments i dels reptes pendents i es van definir els grans eixos de la futura planificació estratègica. La segona va consistir en reflexionar sobre les lliçons del passat en cada un dels sectors de treball, involucrant a tots els departaments. La tercera va estar definir les apostes de futur per sector d'intervenció, així com a nivell intern. Per últim, vàrem actualitzar la visió i la missió. En tot el procés van participar més de 540 persones.

  Resultats: A partir dels resultats d'aquests tallers es va redactar el Pla Estratègic.

  Data de realització: Gener-Desembre 2014 

 • TunísiaTunísia
  Anàlisi de poderAnàlisi de poder
  MarrocMarroc

  Objectius: Facilitar el procés de transició de programes nacionals a regionals a la regió del Magrib pels Oxfam

  Treball realitzat: Es va desenvolupar una metodologia consistent en la realització de 3 tallers facilitats per baobab en els quals abordar una anàlisi de context regional, identificar els àmbits de treball prioritaris per Oxfam i una vegada fixats, concebre 3 programes regionals. Per a cadascun vam fer un mapa d'actors i de poder, vam definir una teoria de canvi i vam identificar objectius de canvi i estratègies.

  Resultats: Es van definir les línies mestres de 3 programes regionals i es va avançar en la cohesió entre els Oxfam que treballen a la regió del Magrib.

  Data de realització: juny 2012 a febrer 2013

   

 • Sud-amèricaSud-amèrica

  Objectius: Produir un document d'estratègia regional per Oxfam a Sud-amèrica

  Treball realitzat: A partir d'una anàlisi de documentació proporcionada per Oxfam (3 estratègies temàtiques i documents de context) així com de la consulta d'altres fonts d'informació regionals, es va procedir a la redacció d'un document d'estratègia regional que donés coherència al conjunt d'aports.

  Resultats: Document de referència per al posicionament i l'actuació d'Oxfam a Sud-amèrica per al període 2012-2017.

  Data de realització: setembre - octubre 2011.

   

 • Full d'avaluacióFull d'avaluació

  Objectius: Ajudar a Oxfam a traduir la seva planificació estratègica en un pla operatiu.

  Treball realitzat: Es va facilitar un taller dirigit a unes 20 persones, en el qual van participar representants de 3 membres de la confederació d'Oxfam. Prèviament s'havia validat amb ells la metodologia a utilitzar i se'ls havia sol·licitat un treball preparatori. Durant els 4 dies de taller es vàren detallar les apostes programàtiques dels Oxfam a Burkina Faso.

  Resultats: Es van aconseguir definir les línies de treball, socis locals i àrees geogràfiques d'intervenció. També el rol d'Oxfam i el seu valor afegit.

  Data de realització: juny a juliol 2011.

   

 • Exercici dinamitzadorExercici dinamitzador

  Objectius: Conduir el procés d'identificació de l'Estratègia Regional d'Oxfam Internacional a l'Africa de l'Oest.

  Treball realitzat: Es va concebre un pla de facilitació amb metodologies participatives per a un taller que permetés definir les línies mestres de la planificació regional d'Oxfam. El taller es va dur a terme a Dakar i en ell van participar 52 persones (24 representants d'organitzacions de la societat civil de l'Africa de l'Oest i 28 membres dels 6 afiliats d'Oxfam que treballen a la regió).

  Resultats: A partir dels resultats del taller es va redactar un esborrany d'Estratègia Regional 2011-2014 que va ser revisat i ajustat amb els comentaris de tots els participants.

  Data de realització: Juny 2010-Març 2011

   

 • Taller 1. DirectriusTaller 1. Directrius
  Taller 2. Anàlisi de feedbackTaller 2. Anàlisi de feedback
  Taller 3. Trobada VSFTaller 3. Trobada VSF

  Objectius: Conduir el procés de concepció de la nova Planificació Estratègica de VSF 2011-1015.

  Treball realitzat: Es va concebre un procés participatiu que va consistir en 3 etapes. La primera va ser un taller amb l'equip directiu i la junta directiva de VSF en el qual es va fer balanç de la PE anterior i es van definir les directrius de la propera. La segona va consistir a recollir feedback de totes les instàncies de VSF a aquestes directrius, sistematitzar-ho i proposar propers passos, que van ser debatuts en un segon taller. La tercera va ser la presentació en una Trobada global de VSF de les noves directrius, que constituirien el cor de la propera PE. En tot el procés van participar, presencialment o de forma virtual, unes 150 persones.

  Resultats: A partir dels resultats de la Trobada global es va redactar un esborrany de PE.

  Data de realització: Abril-Desembre 2010

   

 • Dia 1 del taller, OuagadougouDia 1 del taller, Ouagadougou

  Objectius: Revisar i completar la Planificació Estratègica d'Oxfam Internacional a Burkina Faso.

  Treball realitzat: Es va concebre un pla de facilitació amb metodologies participatives que permetés revisar la Planificació Estratègica d'Oxfam a Burkina Faso. Es va facilitar un taller de 3 dies a Ouagadougou, en el qual van participar 18 persones de 4 afiliades a Oxfam: Intermon Oxfam, Oxfam a Bèlgica, Oxfam Quebec i Oxfam Amèrica.

  Resultats: A partir dels resultats del taller es va revisar i es va completar el document de Planificació Estratègica 2011-2017.

  Data de realització: Setembre-Desembre 2010.

   

 • Taller a Barcelona Taller a Barcelona
  Grup de treball a LleidaGrup de treball a Lleida
  Facilitació a GironaFacilitació a Girona

  Objectius: Anàlisi de la sensibilització i educació per al desenvolupament que es duu a terme a Catalunya i elaboració de l’estudi de bases per a l’estratègia d’educació per al desenvolupament (ED) de la Generalitat de Catalunya.

  Treball realitzat: El treball es va dur a terme en col•laboració amb l’organització Edualter. Es va formar un equip de 5 persones, incloent persones expertes en el sector. Es va dur a terme una amplia anàlisi documental sobre l’educació per al desenvolupament a nivell internacional, a Espanya i a Catalunya. Es va estudiar comparativament el sector de l’ED en altres països europeus i en diverses comunitats autonòmiques, així com els seus marcs de treball i estratègies. Es va entrevistar a 100 persones representatives del sector i es van dur a terme 5 tallers amb 120 participants, en les 4 provincies catalanes. En cada àmbit d’actuació es va analitzar la tipologia d’actors, accions, experiències, aprenentatges i capacitats. També es van analitzar les fortaleses, debilitats i oportunitats en cada cas. Per últim, es van establir prioritats i línies de treball per a l’ED a Catalunya, proposant un marc d’intervenció.

  Resultats: Es va elaborar un documento de bases que recull i resumeix tots els resultats obtinguts i on es proposen prioritats, línies de treball a llarg termini i pautes d’acció.

  Data de realització: Setembre 2009 a Abril 2010
   

 • Treball per grups, Chad.Treball per grups, Chad.
  Treball per grups, Mauritània.Treball per grups, Mauritània.
  Participants, N'Djamena.Participants, N'Djamena.

  Objectius: Dissenyar la metodologia i facilitar dos tallers per a dissenyar la Planificació Estratègica de IO al Txad i a Mauritània.

  Treball realitzat: Es va desenvolupar un pla de facilitació amb metodologies participatives que permetés definir la Planificació Estratègica de IO al Txad i a Mauritània. Es va facilitar un primer taller a N'Djamena-Txad al juny, en el qual van participar 43 persones (25 organitzacions de la societat civil chadiana contraparts i aliades de IO). Un segon taller es va fer a l'octubre a Nouakchott-Mauritània, amb una participació de 34 persones (12 organitzacions de la societat civil mauritana i representants d'agències donants i multilaterals).

  Resultats: A tots dos tallers es va fer una anàlisi de context i es van definir de manera conjunta els objectius estratègics institucionals de IO per als pròpers 5 anys. També es van acordar les estratègies que s'engegaran per a dur a la pràctica els objectius estratègics seleccionats.

  Data de realització: Mars-Octubre 2009.

   

 • Alguns participants Alguns participants

  Objectius: Concepció i conducció d'un taller de planificació operativa.

  Treball realitzat: Es va dissenyar un plà de facilitació i es va conduir un taller per a l'Equip Directiu Tècnic de VSF en el qual es van definir les prioritats per al proper exercici. En el transcurs del taller, de mig dia de durada, es va fer un diagnòstic de context intern i extern i es van treballar aspectes de construcció d'equip. En el taller van participar 6 persones.

  Resultats: El taller va permetre identificar les prioritats institucionals per a l'exercici 2010.

  Data de realització: Setembre 2009.

   

 • BulgàriaBulgària
  PolòniaPolònia
  RomaniaRomania

  Objectius: Proposar un marc de treball en els tres països, identificant línies d’actuació potencials.

  Treball realitzat
  : Es va elaborar una anàlisi de context de cada país amb especial atenció al procés d’integració a l'Unió Europea i a la transició d’un sistema socialista a una democràcia capitalista. Es van identificar les principals tendències socio-econòmiques i polítiques, i es van analitzar els actors clau públics i privats, tant nacionals com internacionals. A partir de les necessitats detectades i del camp de treball i interessos del client, es va elaborar una proposta de pla d’actuació.
  La proposta es va dur a terme a partir de l’anàlisi bibliogràfica i documental exclusivament, a petició del client.

  Resultats: Es van proposar diversos sectors d’intervenció i contraparts que podien encaixar en els objectius i prioritats de l’entitat contractant.
  També es varen elaborar presentacions amb les conclusions i principals recomanacions de cada estudi.

  Data de realització
  : Juliol, Agost i Octubre 2007.

   

© 2008     Baobab Consultoria, Carretera Nova, 52, Esc D, 2-1, 08530-La Garriga, Barcelona    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330