Projectes - baobab

Baobab

Idiomes disponibles

Projectes - baobab
 • Taller de planificacióTaller de planificació

  Objectius: Assistir e l’elaboració de la “Concept Note” a presentar a la Comissió Europea.

  Treball realitzat: Es van estudiar els requeriments tècnics i estratègics de la “Call for Proposals”; es va facilitar el procés de concreció del marc estratègic del projecte; es va dur a terme un taller presencial per construir el marc lògic i pressupost; es va assistir la redacció de la “Concept Note”.

  Resultats: Esborrany de la “Concept Note” a presentar a la CE.

  Data de realització: Novembre 2013 - Gener 2014

 • Programa educatiu de PARYAYPrograma educatiu de PARYAY

  Objectius: Identificació de línies de treball i possibles socis locals per a un programa de Intervida a Índia.

  Treball realitzat: Es va realitzar una visita de 3 setmanes a l'estat de Maharashtra on es va entrevistar a experts en temes educatius, acadèmics i membres del govern per conèixer els reptes que enfronta l'educació infantil a Índia i sospesar quina podria ser la contribució d'una ONG internacional. També es va contactar amb nombroses ONG índies amb treball en el sector de la infància i educatiu.

  Resultats: Es van identificar ONG candidates a ser sòcies d'Intervida així com possibles línies d'intervenció per a un programa. La proposta es va sotmetre i va discutir amb l'equip d'Intervida.

  Data de realització: desembre 2011 a febrer 2012.

   

 • Taller amb institucions participantsTaller amb institucions participants
  Encontre amb grups productorsEncontre amb grups productors
  Reunió del comitè de planificacióReunió del comitè de planificació

   Objectius: Coordinar la planificació del programa i redactar el document de formulació. Realitzar un diagnòstic per a la selecció de les organitzacions de productors que participaran en el programa.

  Treball realitzat: Es va elaborar i executar una metodologia de formulació en la qual va participar un ampli marc d’institucions implicades en el desenvolupament rural de la província de Barahona. Es va fer un inventari de les organitzacions agropecuàries de la província i es van realitzar tallers amb cada una de les 18 organitzacions preseleccionades per diagnosticar la seva situació i procedir a la selecció final.

  Resultats: Es va elaborar el document de formulació del programa, la metodologia per a l’elaboració de la línea de base i el diagnòstic de selecció de les organitzacions de productors participants.

  Data de realització: setembre 2011 a febrer 2012

   

 • Full d'avaluacióFull d'avaluació

  Objectius: Ajudar a Oxfam a traduir la seva planificació estratègica en un pla operatiu.

  Treball realitzat: Es va facilitar un taller dirigit a unes 20 persones, en el qual van participar representants de 3 membres de la confederació d'Oxfam. Prèviament s'havia validat amb ells la metodologia a utilitzar i se'ls havia sol·licitat un treball preparatori. Durant els 4 dies de taller es vàren detallar les apostes programàtiques dels Oxfam a Burkina Faso.

  Resultats: Es van aconseguir definir les línies de treball, socis locals i àrees geogràfiques d'intervenció. També el rol d'Oxfam i el seu valor afegit.

  Data de realització: juny a juliol 2011.

   

 • Taller de formulació a AmmánTaller de formulació a Ammán

  Objectius: Recolzar la formulació del conveni de Solidaridad Internacional (SI) sobre els drets sexuals i reproductius a Palestina, Jordània i Líban, mitjançant una metodologia participativa, i en coordinació amb una assistència tècnica especialitzada en gènere.

  Treball realitzat: Es va elaborar una metodologia per fer convergir la planificació i objectius de SI i les seves coparts a cada país i a nivell regional, el pre-conveni, les capacitats de les coparts i l’estudi de gènere que es a elaborar en paral•lel. Mitjançant visites a cada país es va recolzar a l’equip de SI i les coparts per dissenyar plans d’intervenció preliminars a quatre anys.
  La formulació del programa es va construir en un taller a Jordània de quatre dies en el qual va participar l’equip de SI en la regió i les coparts i que va comptar amb el recolzament d’una facilitadora. El taller va permetre compartir els eixos conceptuals bàsics del conveni, acordar el marc de formulació comú en base als plans d’intervenció preliminars de les diferents coparts i iniciar la preparació dels plans detallats del primer any.

  Resultats: Es va elaborar un informe del taller de formulació del conveni a Jordània; es va redactar el formulari del conveni segons el model de AECID amb orientació a drets; es va redactar el document de programació de l’any 0 i del primer any.

  Data de realització: Juny a Setembre de 2010
   

 • Pluja d'idéesPluja d'idées
  Grup de treball, Taller 2Grup de treball, Taller 2
  Grup de treball, Taller 1Grup de treball, Taller 1

  Objectius: Formar als socis locals i a l'equip de IO en seguiment i avaluació i construir les bases del sistema de SEA del conveni AECID per als pròxims 4 anys.

  Treball realitzat: Es va conformar un equip de dues persones: una de les sòcies de baobab, experta en facilitació participativa i una consultora argentina experta en SEA. En primer lloc es va fer un diagnòstic de coneixements entre els participants, via enquestes realitzades a distància i es va analitzar el marc lògic del programa, en particular la idoneïtat dels indicadors. A continuació es van realitzar 2 tallers al Marroc, un de formació i altre de concepció del propi sistema de SEA del programa, utilitzant metodologies participatives. Després es va treballar amb cada soci local per a garantir la coherència entre el sistema de SEA del programa i el de cadascun dels projectes que ho conformen. També es va aprofundir el diagnòstic inicial de capacitats. Finalment es va elaborar un informe fent balanç dels resultats aconseguits i amb recomanacions sobre les formacions complementàries a portar a terme per a garantir la bona marxa del sistema de SEA.

  Resultats: S'han instal·lat unes capacitats mínimes en SEA entre el conjunt de socis locals que participen en el programa de drets laborals, s'ha definit la Matriu de SEA del programa i dels projectes i s'ha identificat un Comitè responsable de donar vida a aquesta eina. Aquest serà responsable de vetllar perquè els fruits del sistema de SEA serveixin per a prendre decisions estratègiques sobre el rumb de programa, valorar-ne el seu abast i rendir-ne comptes.

  Data de realització: Maig, juny i juliol 2010.

   

 • Taller de sistematització, GuatemalaTaller de sistematització, Guatemala

  Objectius: Sistematizar l'experiència de SI en el camp de l'enfortiment municipal a Centreamèrica i desenvolupar una proposta d'estratègia regional.

  Treball realitzat: Per a executar aquest procés es va constituir un equip de 3 persones: una de les sòcies de baobab, una consultora salvadoreña i una consultora nicaragüenca. En primer terme es va fer una sistematització de les experiències de SI en enfortiment municipal a 4 països (Guatemala, Nicaragua, Hondures i El Salvador). En aquest procés es van organitzar tallers de sistematització, grups focals i entrevistes amb els protagonistes de les experiències a cada país. Amb les lliçons apreses que va llançar aquest exercici es va procedir a una devolució a tots els participants, amb tallers en cadascun dels països. Després es va procedir a la fase de concepció de l'estratègia. En ella es va fer una revisió de documentació pertinent i es van entrevistar a persones i institucions clau en el camp de l'enfortiment municipal, tant en la regió centroamericana com a Espanya, en particular actors de la cooperació descentralitzada.

  Resultats: Com punt final del procés es va organitzar un taller regional a Guatemala en el qual es va presentar la proposta d'estratègia regional d'enfortiment municipal a l'equip de SI, per a la seva anàlisi.

  Data de realització: Setembre 2009-Febrer 2010.

   

 • Mapa de la regió.Mapa de la regió.

  Objectius: Produir dos perfils de programes regionals als següents sectors: drets de la dona i seguretat alimentària - polítiques agràries.

  Treball realitzat: Es va desenvolupar una metodologia per a definir dos perfils de programes regionals. El procés va contar amb la participació dels equips de IO en 3 països (Nicaragua, Guatemala i la República Dominicana) i amb la d'experts regionals i temàtics.

  Resultats: Es van identificar els principals desafiaments i tendències del context regional en ambdós sectors i es van proposar línies d'intervenció -en la regió i a nivell de cada país- que capitalitzessin l'experiència i coneixements de IO així com les oportunitats del context.

  Data de realització: Maig 2009.

   

 • Dona formant-se en un ofici per<br />muntar el seu propi negociDona formant-se en un ofici per
  muntar el seu propi negoci

  Objectius: Crear un Manual par la gestió d’un programa de micro-crèdits per a immigrants que vulguin muntar un negoci en els seus països d’origen.

  Treball realitzat
  : Compilació, revisió i desenvolupament d’una sèrie d’instruments operatius per donar cos a un Manual de gestió d’un programa de crèdits transnacional. Harmonització de procediments en diversos suports (web, instruments financers, documents narratius) i entre diverses institucions participants.
  La proposta es va dur a terme a partir de l’anàlisi documental i treball en grup amb membres de les entitats participants.

  Resultats
  : Es va dissenyar un Manual de gestió únic i comprensiu que permetrà optimitzar el funcionament del Programa RETALE a Espanya, Equador i Colòmbia, i que servirà per homogeneïtzar procediments i per formar als nous membres que s’integrin en l’equip gestor.

  Data de realització
  : Octubre 2007 a Febrer 2008.

 • BulgàriaBulgària
  PolòniaPolònia
  RomaniaRomania

  Objectius: Proposar un marc de treball en els tres països, identificant línies d’actuació potencials.

  Treball realitzat
  : Es va elaborar una anàlisi de context de cada país amb especial atenció al procés d’integració a l'Unió Europea i a la transició d’un sistema socialista a una democràcia capitalista. Es van identificar les principals tendències socio-econòmiques i polítiques, i es van analitzar els actors clau públics i privats, tant nacionals com internacionals. A partir de les necessitats detectades i del camp de treball i interessos del client, es va elaborar una proposta de pla d’actuació.
  La proposta es va dur a terme a partir de l’anàlisi bibliogràfica i documental exclusivament, a petició del client.

  Resultats: Es van proposar diversos sectors d’intervenció i contraparts que podien encaixar en els objectius i prioritats de l’entitat contractant.
  També es varen elaborar presentacions amb les conclusions i principals recomanacions de cada estudi.

  Data de realització
  : Juliol, Agost i Octubre 2007.

   

© 2008     Baobab Consultoria, C/Maduixer 22, Barcelona 08035    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330