Sectors d’intervenció

Baobab

Idiomes disponibles

MEDIS DE VIDA SOSTENIBLES

 • Desenvolupament Rural, Polítiques Agràries i Comercials
 • Micro i petita empresa, accés al crèdit, polítiques sectorials
 • Drets Laborals 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

 • Educació : Política educativa nacional, Desenvolupament curricular, Formació de formadors

GOVERNABILITAT I DESENVOLUPAMENT

 • Societat civil i participació política
 • Anàlisi de polítiques públiques i de pressupostos de l’Estat

DRETS DE LA DONA

 • Participació política de la dona
 • Violència contra la dona

MIGRACIONS

 • Codesenvolupament
 • Desenvolupament econòmic en origen i remeses socials

INCIDÈNCIA I CAMPANYES

 • Integració en els programes de desenvolupament de la dimensió de canvis en polítiques.

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
 

 

 

Selecció de grans de café, Nicaragua Selecció de grans de café, Nicaragua
© 2008     Baobab Consultoria, C/Maduixer 22, Barcelona 08035    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330